Wij hanteren een uurtarief van € 50,00 exclusief BTW.

Een tarief dat geldt voor alle reguliere werkzaamheden inclusief advieswerk.

Voor de productie van loonstroken geldt een tarief van maximaal € 12,00 per strook, inclusief loonjournaal, betaallijst en aangifte loonheffingen.