Personeel . . . . . .ga er goed mee om!

Wat moet en kan u allemaal met personeel. Waar hebben ze recht op. Wat zijn de werknemersverplichtingen en wat zijn de werkgeversverplichtingen.
Hoe ga ik er voor zorgen dat er geen onvoorziene omstandigheden ontstaan. Wat mag wel en wat mag niet.
Zo veel vragen . . . .
Onze jarenlange ervaring op het gebied van loonadministraties heeft er voor gezorgd dat wij u hierbij heel erg zinvol kunnen ondersteunen.
Arbeidsovereenkomsten, kennis van Cao's, wettelijke en fiscale verplichtingen, arbeidsrechtelijke ondersteuning, het kan allemaal.
Goed personeel is overal, maar welk salaris is een eerlijk salaris voor de functie waarin ze werkzaam zijn. Hebben we met Cao-afspraken te maken. Functie-indeling, ervaringsjaren, leeftijd en de concurrentie. Periodieke verhogingen en het Wettelijke Minimum Loon.
Daarnaast zijn er momenteel heel veel actuele zaken zoals de nieuwe wet-en regelgeving uit de Wet Werk en Zekerheid, meer rechten voor flexwerkers, transitievergoedingen, aanzegtermijnen, de periode van onderbreking om een nieuwe cyclus van contracten voor bepaalde tijd aan te gaan, de wijzigingen in het ontslagrecht en de wijzigingen m.b.t. wel of geen proeftijd. Bovendien is het omgaan met verplichtingen bij ziekte ook vaak een issue.
Zo maar een kleine greep uit een eindeloze reeks die op loon-en personeelsgebied kunnen plaats vinden.

Bespreek de plannen wanneer er personeel aan de orde komt. Dan komen we samen tot de beste oplossing.