Personeel in dienst? De salarisadministratie verzorgen wij ook voor u!
 
Heeft u personeel of wilt u personeel in dienst nemen, dan krijgt u te maken met het voeren van een loonadministratie. Door onze tientallen jaren ervaring op het gebied van personeelszaken in het algemeen en het voeren van een salarisadministraties in het bijzonder kunnen wij deze zorg volledig bij u uit handen nemen.
De standaard werkzaamheden die periodiek voor een salarisadministratie worden uitgevoerd bestaan uit het leveren van:
 
*             Loonstroken in tweevoud
*             Loonjournaalpost
*             Betaallijst of betaalbestand
*             Aangifte loonheffingen
 
Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn bij het inrichten van het personeelsdossier, advisering bij aanname van personeel, aan-en afmelding pensioenadministratie, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en alles wat verder met personeel en personeelsbeleid te maken heeft. Tevens zulen wij u wijzen op fiscale en arbeidsrechtelijke risico's, valkuilen en mogelijke gevolgen van de stappen die u hierin wilt nemen.